Starcom

Nu räddas livet på fler som drabbas av stroke!

För att kunna rädda fler människor som råkat ut för en stroke inleddes 2011 Nationella Strokekampanjen. Syftet med kampanjen var att få svenskarna att känna igen symptomen och agera på den genom att ringa 112. En nyckel i denna kunskapshöjande insats är minnesregeln AKUT!

A – för ansikte – kan personen le?
K – för kroppsdel – Kan personen lyfta armarna i tio sekunder?
U – för uttal – Kan personen upprepa en enkel mening?
T  – för tid – Ring 112 direkt! Varje sekund räknas!

Vi är mycket glada över att vi lyckades överträffa de uppsatta målen för kampanjen och att den till och med blev utnämnd till världens mest effektiva stroke-kampanj av internationella strokerådet. Vad som däremot glädjer oss mest av allt är att tiden mellan symptom och vård bevisligen förkortats, vilket räddar livet på fler som drabbas av stroke.