Starcom

Hur kan man stärka O’boys Nordiska Facebooknärvaro som ett led i att stärka relationen till målgruppen ungdomar? Den övergripande utmaningen låg i att förstärka O’boys etablerade värden och samtidigt ladda varumärket en tuffare och mer ungdomligare image. Den specifika utmaningen låg i att hitta nya relevanta sätt att aktivera och underhålla de befintliga fansen på Facebook och samtidigt attrahera nya fans.

O’boy är den bästa återhämtningsdrycken efter olika sportaktiviteter.

Insikten var att O’boy finns i skafferiet hos de flesta barnfamiljer. Det är den givna drycken efter skolan, när man är sugen på något gott, eller till frukostmackan. Nyligen kom dock en forskningsrapport fram till att chokladdryck såsom O’boy är den bästa återhämtningsdrycken efter olika sportaktiviteter. Hur kunde vi koppla samman O’boy och sport?

Screenshot 2013-12-13 21.47.40

Screenshot 2013-12-13 21.47.08

Vi ville inspirera ungdomar till att sporta mer och prova på nya aktiviteter. Vi tog fram ett digital koncept, ”O’boy lets play TV” på O’boys Facebooksida, där de kan visa upp sig när de sportar, få inspiration, tävla och vinna utrustning. För att komma igång valde ut fyra populära sporter hos ungdomar, letade upp de duktigaste i norden inom dessa sporter, spelade in korta filmer där de berättar om sin livsstil och lärde ut deras favorittricks inom respektive sport. På samma plattform kunde fansen även dela med sig sina egna inspelade sportfilmer och ställa frågor till Let’s play TVs unga stjärnor. På detta sätta klev O’boy fram som en naturlig ambassadör för sport och aktivitet.

Vi nådde 93% av vår valda målgupp och genererade 167650 videovisningar, vilket motsvarar 79 dagars tittande.

Resultatet slog alla förväntningar med över 65000 nya fans vilket var 183% över målsättningen, 218000 berättelser skapade  (311% över målsättningen) och en veckovis räckvidd på över 620 000.