Starcom

Media Lab Competition är en tävling där priset är en möjlighet att

få realisera en dröm och skapa ett företag som kan förändra en hel bransch.

Mediabranschen går igenom en stor förändring som inleddes med musik- industrin, fortplantades in till tidningsbranschen och är nu på väg att drabba TV. Denna förändring grundar sig i nya beteendemönster hos konsumenten möjliggjort av teknikutvecklingen (kommunikation och mobila terminaler). Makten har förflyttats från producenten av innehållet till konsumenten.

Media Lab Competition

Mediabranschen måste förhålla sig till detta nya och de som lyckas anpassa/utveckla sin affärsmodell kan bli mycket framgångsrika. Den som avvaktar riskerar att tillhöra förlorarna.
MLC bjuder nu in existerande och blivande entreprenörer från alla läger att komma med förslag pa? hur mediabranschen kan revolutioneras!

Tävlingen lanseras den 20 januari 2014 och löper fram till mitten av juni 2014. Under dessa månader kommer de tävlande att ges möjlighet till samverkan, få stöd av mediebolagen som står bakom MLC och få tid att utveckla sin ide?.

Vinsten: En vinnare utses i mitten av juni och vinner förutom evig åra, möjligheten att tillsammans med tävlingsarrangörerna kommersialisera sin affärside?! I vinsten ingår bland annat affärsrådgivning, kontakter, möjligheter och nätverk inom mediabranschen! Dessutom ingår finansieringsstöd, stöd för affärsutvecklingen, rådgivning, kontorsplatser och annan infrastruktur och mycket mer. Det är upp till
vinnaren att med serviceleverantörerna förhandla om förutsättningarna för ett eventuellt nyttjande av vinsten.

Tävlingsarrangörerna är Mediekompaniet, Starcom tillsammans med Googol. La?s mer om arrangörerna: www.medialabcompetition.se