Starcom

Starcom har sedan starten haft en unik kreativ position på den svenska marknaden. Vi har alltid strävat efter att hitta lösningar som skiljer sig från mängden. Nyckeln är att förstå hur konsumenterna beter sig, och därigenom kunna bidra med värde i deras liv. Detta har utvecklats till en process där vi alltid ser till att skapa en upplevelse för konsumenterna. Alla vet idag att det inte räcker med vanlig reklam för att nå ut. Eller snarare in. På global nivå kallar vi oss ”The human experience company” och det är exakt så vi har byggt Starcom i Sverige sedan starten. Nämligen att skapa starka varumärkesupplevelser som bygger på mänskliga insikter. Att tillföra och inte störa.

I en tid då reklamtröttheten breder ut sig måste vi alla som jobbar med kommunikation ta ett större ansvar. Vi måste skapa relevantare kommunikation, finnas på rätt platser, nyttja tekniker som exponerar budskap för rätt mottagare, vägleda konsumenter genom god sökbarhet, inspirera genom rörligt material, och på riktigt förstå vad folk vill dela med varandra. Först när allt samverkar får vi kraftfulla varumärkesupplevelser som skapar värde för både avsändare och mottagare, eller deltagare som vi hellre kallar det.

Välkomna!

JONAS DAHLQUIST, VD STARCOM SWEDEN