Starcom

Enligt en
undersökning av Forrester med 117 B2B-marknadsförare påstår 7 av 10 att det blir allt svårare att göra årsplaner på grund av en ständigt föränderlig verklighet. Detta ställer många intressanta frågor! Kan det vara så att årsplanen är förlegad?

– Jag tycker att årsplaner fortfarande är bra att ha som riktning, men det

måste finnas flexibilitet i dem för att kunna reagera på omvärlden, säger Sonja Böttcher, Client Director på Starcom.

Årsplanen är fortfarande bra, men man ska fokusera mindre på kampanjstötarna och mer på always on-kommunikationen i dem, säger Client Director Christian Hermansen.

Men hur gör man som kund för att parera snabba beteendeförändringar i målgruppen och tekniska framsteg? Karin Törnkvist, även hon Client Director, brukar allokera pengar till större kampanjer utan att definiera samtliga mediakanaler och detaljanpassar istället kontinuerligt:
– Man kan säga att årsplanen är mer av ett avstämningsdokument för budget och huvudaktiviteter nu.

För att kunna göra en så relevant årsplan tillsammans med kunderna brukar Sonja Böttcher föreslå att man lägger undan pengar för just saker som kommer upp längs vägen:
– Ha en R&D-pott på ca 10% av budgeten, samt minst 20% i flexibel budget!

Unknown