Starcom

Innovationskraften i Sverige, framförallt i Stockholm, växer sig allt starkare och uppkomsten av nya start-ups sprider sig med rekordfart. En anledning till det nya innovationstänket kan vara den ständigt föränderliga marknaden som kräver att nya idéer och lösningar för både företag och privatpersoner skapas. Det framgångsrika gräsrotsföretaget Kickstarter, vilket hjälper nya start-ups att samla in pengar till sina innovationer, har nu valt att satsa mer på Sverige.

Kickstarter syftar till att erbjuda en plattform där människor med
tankar om nya innovationer kan samlas och sprida sina idéer. Kickstarter är inte själva involverade i utvecklingsprocessen utav projektidén, utan kontrollen
över idén och dess utveckling ligger därmed helt hos utvecklaren själv. Kickstarter bygger på devisen: ”all-or-nothing”, dvs. de mål som sätts upp av innovatörerna kring utveckling och finansiella medel måste nås eller överstigas för att pengarna som samlats in ska kunna komma till användning. Hittills har konceptet visat sig framgångsrikt och under 2013 var det 3 miljoner människor runt om i världen som bidrog med 480 miljoner dollar till olika Kickstarter-projekt. Av dessa var det hela 44 % som lyckades uppnå sina mål och därmed fick tillgång till sitt kapital.

all-or-nothing

Kickstarters anser att nya innovationer bidrar till en bättre värld, vilket står som en av drivkrafterna bakom affärsidén och viljan att stötta nya start-ups. Genom att skapa en plattform där innovativa kreatörer inom diverse områden kan samlas och stötta varandra tros bidra till den positiva utvecklingstakten på marknaden.

Vi på Starcom tycker att det är spännande att Kickstarter har valt att satsa på den svenska marknaden och vi kommer att följa utvecklingen av såväl Kickstarter som koncept samt de nya start-up-företagen.