Starcom

Innovationstakten och investeringsviljan i nya tekniker i Sverige, och kanske främst i Stockholm, har under de senaste åren blivit allt större. En annan växande trend är hälsotrenden, där yoga har fått stor plats. Trots denna tränings- och hälsotrend, och att utbudet av yogacenter bara blir fler, finns det många som känner att tiden är knapp för den sortens prioriteringar i vårt stressiga samhälle, vilket får till följd att en yogaklass lätt bortprioriteras.

I ett försök att lösa detta dilemma har det poppat upp ett flertal onlinetjänster som erbjuder yogaklasser via datorn. Dock är det inte många av dessa tjänster som erbjuder online-klasser med interaktiv webkameraundervisning. Tycker du att detta låter omöjligt?! Nejdå, Techcrunch berättar om det finska företaget Yoogaia som har gjort det möjligt! Genom livestreamade yogaklasser, där både instruktör och yogautövare ser varandra, har tekniken nu vidareutvecklat yoga på hemmaplan och på så vis även minimerat tidsåtgången kopplat till ett hälsosammare liv.

Detta är ett bevis på hur framgången mellan tekniken och något så osammanhängande som yoga, sammanförts. Detta visar på marknadens öppenhet för nya lösningar inom alla olika områden, något vi på Starcom ser som en stor
motivationsfaktor till att implementera ny teknik som leder till häpnadsväckande upplevelser för våra kunders kunder. Trots Yoogaias framgångar brottas de med sina konkurrenter, speciellt de som erbjuder gratisvideos såsom Youtube. I och med att Yoogaia är en betaltjänst ligger utmaningen i att skapa ytterligare värden kring sitt erbjudande av webkamerabaserade yogaklasser. Nya strategier som fokuserar på andra värden än exempelvis tittarsiffror, tror vi kommer bli allt mer viktigt i framtida investeringsplaner för våra kunder.

Yoogaia uttrycker att de är stolta över att göra fitness mer lättillgängligt genom att förenkla en stressig vardag och erbjuda högkvalitetsträning när det passar dig. De anser att online-träning är nästkommande trend och i egenskap av first-movers på marknaden med denna teknik har de hittills varit mycket framgångsrika. De har som vision att inom snar framtid etablera sig på nya marknader och erbjuda klasser på fler språk än finska och engelska för att få fler att kunna ta del av denna tjänst.