Starcom

Ett populärt sätt för varumärken att kommunicera med konsumenter idag, vilket även har kommit att förväntas av dem, är att kommentera aktuella händelser i realtid och inte reagera på händelser i efterhand. Detta kräver precision och resurser, men ett företag som möjliggör realannonsering är TVTY. Företaget, som nyligen fick 4.5 miljoner dollar i startup-bidrag, erbjuder tjänster med denna typ av interaktivitet och används idag av stora företag såsom McDonald’s, Microsoft, Renault och Nespresso. Genom en självbetjäningstjänst, där företag definierar de utlösande effekterna på sin annonsering, kan man synka en kampanj mellan TV och digital reklam. Reklamen går med hjälp av detta att rikta till en mer specifik målgrupp och under specifika tidpunkter för att ge maximal effekt.

Ett exempel på hur en sådan kampanj kan utformas kan enkelt visas genom ett exempel under en fotbollsmatch. McDonald’s, ett företag som i dagsläget använder sig av TVTY, kan i detta fall bestämma att deras nya hamburgare, som är specifikt framtagen för fotbollsintresserade, ska annonseras i det ögonblick då en viss spelare gör ett mål. Genom att specificera annonseringen på detta sätt, i form av målgrupp, tid och forum, kommer konsumenten att nås vid ett tillfälle då engagemanget och mottagligheten
för annonsen står sig starkare gentemot en så kallad ”vanlig” TV-annons som sänds i pausen mellan matchperioderna.

Vi på Starcom ser denna typ av annonsering som en stor öppning till att nå ut med rätt budskap, till rätt målgrupp, vid rätt tillfälle. Några av våra kunder har redan börjat införa denna typ av annonsering, vilket kommer att synas i kommande kampanjer – superkul!